Naše klinické oblasti


Analytická laboratoř

Anesteziologie a resuscitace

Farmaceutická společnost

Kardiovaskulární centrum

Hemofilické centrum

Transfuzní centrum

Trombotické centrum a centrum krvácivých chorob

Porodnice/dětské oddělení

Gastroenterologie

Koagulační laboratoř

Nefrologie/dialýza

Pneumologie

Pohotovost/úrazové centrum

Revmatologie

Katetrizace/hemodynamika

Intervenční neurologie