Inovace v testování hemostázy je zde


Zavázali jsme se k inovacím v in vitro diagnostickém testování hemostázy, zahrnujícím laboratoře i POCT (vyšetření u pacienta). Naše komplexní řada produktů je intuitivní, spolehlivá a inteligentní. Spolu s naším odhodláním podporovat se snažíme uspokojit potřeby velkých laboratorních sítí i malých nemocnic. Pouze Werfen nabízí špičkové systémy pro testování hemostázy ACL TOP, specializovanou laboratorní automatizaci HemoCell, testy HemosIL a inteligentního správce dat HemoHub.

Pokud vaše cíle zahrnují zlepšení kvality, efektivity a péče o pacienty a zároveň snížení nákladů, tak je testování hemostázy společnosti Werfen řešením přesně pro Vás.

PRODUKT

Průlom v testování hemostázy, analyzátory ACL TOP Family 50 Serie, nabízejí nejpokročilejší automatizaci a management kvality pro rutinní i speciální testování. Všechny modely jsou navrženy pro středně velké až velké klinické laboratoře, včetně provozů s automatickými laboratorními linkami, a jsou standardizovány pro vynikající výkon v celém testovacím procesu. Automatizované preanalytické kontroly integrity vzorků, pokročilá podpora kvality a akreditace se zvýšenou bezpečností systému zajišťují kvalitní výsledky a efektivitu laboratoře. 

Rozšíření standardizace nad rámec analytické fáze.

Thumbnail

PRODUKT

První řešení laboratorní automatizace na světě navržené speciálně pro testování hemostázy, HemoCell Specialised Lab Automation, je přizpůsobitelná a plně automatizovaná pracovní jednotka. HemoCell integruje nejlepší systémy pro testování ACL TOP 750 LAS ve své třídě, inteligentního datového manažera HemoHub, reagencie HemosIL a automatickou laboratorní linku a optimalizuje testování, aby dosáhl větší efektivity, snížených nákladů a vyšší kvality.

Specializace na hemostázu s efektivitou automatizace laboratoře

PRODUKT


Naše kompletní řada automatizovaných testů poskytuje bezkonkurenční kvalitu a snadné použití - pro zaručené výsledky a efektivitu při testování hemostázy. Díky integrovaným panelům testů pro řízení postupu léčby pomáhají testy HemosIL vést k pozitivním výsledkům léčby pacientů.

Thumbnail

Laboratorní systémy pro hemostázu


ACL TOP® Family 50 Serie
ACL TOP® Family 50 Serie

ACL TOP® Family 50 Serie

ACL TOP Family Serie
ACL TOP Family Serie

ACL TOP Family Serie

ACL AcuStar®
ACL AcuStar®

ACL AcuStar®

Reagencie HemosIL®


Základní screening a antikoagulační testování

Měření přímých perorálních antikoagulancií

D-Dimer

Antifosfolipidový syndrom

Heparinem indukovaná trombocytopenie

von Willebrandova choroba

Fibrinolýza

Thrombofilie

Trombotická trombocytopenická purpura

Koagulační faktory

Kalibrátory a kontroly

Roztoky

Chromogenní substráty

Testování hemostázy z plné krve


ROTEM® sigma
ROTEM® sigma

ROTEM® sigma

ROTEM delta
ROTEM delta

ROTEM delta

VerifyNow™
VerifyNow™

VerifyNow™

Hemochron™ Signature Elite
Hemochron™ Signature Elite

Hemochron™ Signature Elite

IT řešení


HemoCell™ specializovaná laboratorní automatizace
HemoCell™ specializovaná laboratorní automatizace

HemoCell™ specializovaná laboratorní automatizace

Online podpora